برچسب: مرگبارترین

۱۷ خرداد مرگبارترین روز جاده‌های ایران ۱۷ خرداد مرگبارترین روز جاده‌های ایران
اجتماعی
روز ۱۷ خرداد با ۸۹ کشته، ۱۷ مرداد با ۸۱ کشته و ۱۳ خرداد با ۷۹ کشته پرتلفات‌ترین روزهای نیمه نخست امسال در حوادث رانندگی بوده است. به گزارش تسنیم؛ بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، در نیمه نخست سال ۱۳۹۸، ۹ هزار و ۳۶۰ نفر در حوادث رانندگی…