برچسب: مرگبارترین موجود روی کره زمین

مرگبارترین موجودات زنده روی کره‌زمین مرگبارترین موجودات زنده روی کره‌زمین
دانش و فناوری
مرگبارترین موجود زنده روی کره زمین کیست؟ انسان؟ کوسه؟ شیر؟ گرگ؟ کروکودیل؟ مار؟ عوض حدس، می‌توانیم تعداد قربانیان مرگبارترین موجود زنده را براساس رده‌بندی مرور کنیم. *** ۱۵- کوسه: ۶ مرگ در سال حمله کوسه به انسان، خیلی نادر است. مثلا در سال ۲۰۱۴ تلفات ناشی از حمله کوسه‌ها در…