برچسب: مرتب کردن تخت خواب

رختخواب‌تان را اول صبح مرتب نکنید! رختخواب‌تان را اول صبح مرتب نکنید!
سلامت و زندگی
هنگامی که افراد بعد از بیدار شدن از خواب به مرتب کردن تخت خود اقدام می‌کنند با این کار باعث جلوگیری از نفوذ نور و هوای تازه به تختخواب می‌شوند. زمان جمع کردن رختخواب گفتنی است افراد در هنگام خواب هر شب به میزان یک لیتر عرق تولید می‌کنند و…