برچسب: مراسم خاکسپاری

عجیب ترین مراسم خاکسپاری دنیا عجیب ترین مراسم خاکسپاری دنیا
گوناگون
این کلیپ درباره شخصی ایرلندی است که قبل از فوتش دست به ابتکار جالب زده تا مراسم تدفین او شکل جالب و طنزی پیدا کند.