برچسب: مدیر اجرایی تسلا

ایلان ماسک از تسلا می‌رود؟ ایلان ماسک از تسلا می‌رود؟
دانش و فناوری
پایان داستان ماسک در تسلا؟ تصور شرکت خودروسازی تسلا بدون حضور ایلان ماسک غیرممکن است اما ممکن است به زودی شاهد وقوع چنین اتفاقی باشیم. ایلان ماسک روزهای سختی را در تسلا می‌گذراند. وی که به غیر از مدیریت شرکت‌های فناورانه و بزرگ از قبیل تسلا، اسپیس ایکس و مارس…