برچسب: محمدرضا ساکت

منع قانونی برای بازگشت ساکت به سپاهان منع قانونی برای بازگشت ساکت به سپاهان
ورزشی
پس از رفتن مسعود تابش از سپاهان، به شکل عجیبی خبر بازگشت محمدرضا ساکت به این تیم مطرح شد. حتی فارس خبر داد که تعداد انگشت‌شماری از هواداران سپاهان با حضور در مقابل منزل قدیمی پدر ساکت، خواهان بازگشت محمدرضا ساکت به باشگاه سپاهان شده‌اند. جدا از اینکه تجمع تعداد…