برچسب: محمدرضا جمشيدي

چرا سود سپرده‌‌ بعضی بانک‌ها ناگهان آب رفت؟ چرا سود سپرده‌‌ بعضی بانک‌ها ناگهان آب رفت؟
اقتصادی
انتشار تصویر یک تکه کاغذ در فضای مجازی چند روزی است که صاحبان سپرده‌‌های بانکی را غصه‌دار کرده. حق هم دارند طفلکی‌‌ها چون زیر نامه‌ای که تمام رد و نشانه‌‌های مکاتبات مرسوم بانکی را دارد، نوشته‌اند بانک مرکزی دستور داده، سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهند. خودتان را بگذارید جای…