برچسب: محتشم السلطنه

سرنوشت عجیب باجناق رضاخان بعد پیروزی انقلاب سرنوشت عجیب باجناق رضاخان بعد پیروزی انقلاب
اجتماعی
حسینعلی اسفندیاری، پسر میرزا حسن خان اسفندیاری محتشم السلطنه و نوه میرزا محمد خان نوری صدیق الملک بود که در سال ۱۲۸۰ه.ش. متولد شد. او دکترای طب خود را در شهر پاریس گرفت و پس از بازگشت به ایران در ۱۳۱۲ ه.ش به بهداری ارتش رفت و پس از طی…