برچسب: مجری گرند تورر

کلکسیون ماشین‌های جرمی کلارکسون؛ آقای منتقد عاشق آلفارومئو است کلکسیون ماشین‌های جرمی کلارکسون؛ آقای منتقد عاشق آلفارومئو است
دانش و فناوری
هفت صبح| خرید اتومبیل در تعداد و انواع انبوه و متنوع یکی از سرگرمی های اقشار مرفه و افراد محبوب و موفق و ثروتمند است و بارها از سوی رسانه‌های داخلی و خارجی دست‌مایه گزارش‌های جذاب شده است. این بین تفاوت‌های بسیاری در کلکسیون اتومبیل‌های یک شیخ اماراتی با یک…