برچسب: متلک پرانی

چه‌کسانی نوجوان افغانستانی را در قشم کتک زدند؟ چه‌کسانی نوجوان افغانستانی را در قشم کتک زدند؟
اجتماعی
ماجرای نوجوان ۱۶ساله که اخیرا فیلم ضرب و جرح او در شبکه های اجتماعی منتشر شده، در سایت‌های خبری و شبکه های اجتماعی منطقه بازتاب فراوانی داشته است. ماجرایی که پس از انتشار فیلم شکنجه وحشیانه یک نوجوان افغان در قشم آغاز شده و یکی دو روزی است با تایید…