برچسب: ماهی‌های دریای خزر

چرا ماهی‌های دریای خزر خودکشی می‌کنند؟ چرا ماهی‌های دریای خزر خودکشی می‌کنند؟
سلامت و زندگی
عضو هیئت علمی گروه علوم زمین دانشگاه آزاد اسلامی چالوس گفت: فلزات سنگینی که از راه زباله وارد دریا شده است به نوعی باعث خودکشی ماهیان زیادی می‌شود، زیرا آلودگی‌های میکروبی باعث کاهش اکسیژن آب دریا شده و این امر خودکشی و از بین رفتن دسته جمعی ماهیان را به…