برچسب: ماریا اوز

چشمان درشت آبی، سوژه جدید فضای مجازی! چشمان درشت آبی، سوژه جدید فضای مجازی!
گوناگون
به محض دیدن عکس ها و فیلم های او، باور نمی کنید که دختر اوکراینی «ماریا اوز»، واقعاً چشم های به این درشتی داشته باشد. بسیاری بر این باورند که او تنها فردی در دنیا است که چشمانی به این درشتی دارد، چشمان آبی او به طرز شگفت انگیزی توجهات…...