برچسب: لکسوس LS400

به یاد اولین نمایشگاه خودرو تهران و رونمایی از اولین لکسوس به یاد اولین نمایشگاه خودرو تهران و رونمایی از اولین لکسوس
دانش و فناوری
هفت صبح|در روزهایی که سومین دوره از عصر جدید برگزاری نمایشگاه بین المللی خودرو تهران با بدترین سطح ممکن از جهات مختلف به پایان رسید، یادآوری نخستین نمایشگاه خودرو تهران پس از انقلاب خالی از لطف نیست. عکس به خوبی گویای سطح برگزاری نمایشگاه است. جایی که در مرکز تصویر…