برچسب: لباس ضد کرونا

ویدیو/ لباس ضد کرونا در چین! ویدیو/ لباس ضد کرونا در چین!
دانش و فناوری
پدر کودکی دو ساله در چین برای در امان ماندن فرزندش از کرونا، لباسی را ابداع کرده که پسرش بتواند بدون استفاده از ماسک در خیابان تردد کند به نوشته ایسنا، این لباس ضد کرونا همچنین به نشانگر دیجیتالی کیفیت هوا هم مجهز است