برچسب: كمبود واكسن

عددهای ترسناک کرونا و افسانه‌‌ ‌‌فرود روی کره ماه! عددهای ترسناک کرونا و افسانه‌‌ ‌‌فرود روی کره ماه!
کاربران ویژه - اجتماعی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
به زبان کف بازار‌ با وزیر‌ شاعر پیشه به زبان کف بازار‌ با وزیر‌ شاعر پیشه
کاربران ویژه - اجتماعی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
وعده‌های تخیلی واکسن و ‌نارضایتی مردم وعده‌های تخیلی واکسن و ‌نارضایتی مردم
کاربران ویژه - سلامت و زندگی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
‌واکسیناسیون پشت در آهنی‌ و بسته پارک ایرانشهر ‌واکسیناسیون پشت در آهنی‌ و بسته پارک ایرانشهر
کاربران ویژه - سلامت و زندگی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.