برچسب: قیمت خودرو در سال ۸۵

ماشین خارجی دیروز، ارزان‌تر از موبایل امروز! ماشین خارجی دیروز، ارزان‌تر از موبایل امروز!
اقتصادی
هفت صبح ، ارسلان سلیمانیان| یکم، چندی پیش در آرشیو مجلات قدیمی ام دنبال برگه ای بودم که اتفاقی این بریده روزنامه را دیدم. مربوط هست به آگهی فروش خودروی «پروتون ویرا» در اوایل دهه هشتاد خورشیدی. احتمالا سال ۸۳ یا ۸۴.... نه! قرار نیست از قیمت آن تعجب کنیم…