برچسب: قیمت‌گذاری چپاول گرایانه (Predatory Pricing)

دعوای قیمتی اسنپ و تپ‌سی از نگاه یک اقتصاددان ؛ حق با کیست؟ دعوای قیمتی اسنپ و تپ‌سی از نگاه یک اقتصاددان ؛ حق با کیست؟
تک نگاری
روزنامه هفت‌صبح ،‌ آرش پورابراهیمی| شرکت‌های حمل و نقل، از تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا پیک‌های موتوری اینترنتی، دل خوشی از یکدیگر ندارند. این رقابت نه چندان دوستانه دیگر از طعنه و کنایه‌های متداول فراتر رفته و حتی به نامه‌نگاری‌های رسمی به نهادهای ناظر هم کشیده شده است. شرکت‌های رقیب، شرکت…...