برچسب: قوانین نگهداری سلاح گرم

مالکیت سلاح در چه کشورهایی قانونی است؟ مالکیت سلاح در چه کشورهایی قانونی است؟
جهان
قوانین مربوط به مالکیت اسلحه در کشورهای مختلف متفاوت است. قانون حمل و نگهداری اسلحه تنها سه کشور در جهان هستند که حق مالکیت سلاح را مشروع می‌دانند: مکزیک، گواتمالا و ایالات متحده آمریکا. بیش از ۱۷۵ کشور به شهروندان خود اجازه می‌دهند که اسلحه گرم داشته باشند. بیشتر این…