برچسب: قوانین حمل و نگهداری سلاح

مالکیت سلاح در چه کشورهایی قانونی است؟ مالکیت سلاح در چه کشورهایی قانونی است؟
جهان
قوانین مربوط به مالکیت اسلحه در کشورهای مختلف متفاوت است. قانون حمل و نگهداری اسلحه تنها سه کشور در جهان هستند که حق مالکیت سلاح را مشروع می‌دانند: مکزیک، گواتمالا و ایالات متحده آمریکا. بیش از ۱۷۵ کشور به شهروندان خود اجازه می‌دهند که اسلحه گرم داشته باشند. بیشتر این…