برچسب: قوانين آپارتمان نشيني

برای واحد خالی باید هزینه شارژ بپردازیم؟ برای واحد خالی باید هزینه شارژ بپردازیم؟
اجتماعی
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی | این هفته هم به دو سوال در حوزه آپارتمان نشینی پاسخ خواهیم داد که خوانندگان برای ما ارسال کردند. * یک: آقا یا خانم صادقی از تهران پرسیدند: سلام. اگر یک واحد از ۱۰ واحد، شش‌ماه خالی باشد هزینه شارژ این واحد به چه…...