برچسب: قرنطینه کالیفرنیا

فرمان خانه نشینی میلیون ها کالیفرنیایی برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا فرمان خانه نشینی میلیون ها کالیفرنیایی برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا
جهان
گوین نیوسام فرماندار ایالت کالیفرنیا فرمان خانه نشینی ۲۵ میلیون شهروند این ایالت را برای مقابله با ویروس کرونا صادر کرد . نیوسام گفت : این نخستین باری است که محدودیتی سراسری در کالیفرنیا برای مقابله با کرونا اعمال می شود و کسانی که از آن تخطی کنند تا هزار…