برچسب: قبرهای بهشت زهرا

تن فروشی درقبرهای بهشت زهرا بخاطر یک لقمه نان تن فروشی درقبرهای بهشت زهرا بخاطر یک لقمه نان
اجتماعی
سوال این است که ثریا و دیگر آدم های ساکن در این محل در سرمای زمستان با برف و بارانی که می بارد و خواهد بارید چطور کنار آمدند؟ ثریا می گوید از آن شب به بعد کابوس می بیند و گریه می کند اما می داند اگر بازهم در…