برچسب: قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

کنایه روزنامه جمهوری اسلامی به کاندیداهای خبرگان کنایه روزنامه جمهوری اسلامی به کاندیداهای خبرگان
سیاسی
بخش مهم مطلب روزنامه جمهوری اسلامی درباره عدم رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را برایتان انتخاب کردیم: به رسانه ملی نگاه کنید، چقدر نیروهای بازنشسته مشغول کار هستند و چقدر بازنشسته‌هائی که به خانه رفته بودند به کار برگشتند و مسئولیت‌های مهم به آنها واگذار شده. به فلان شورا و…...