برچسب: قاضي موحد

قاچاق خانوادگی ارز‌ به‌مبلغ ۱۵۰‌ میلیون ‌دلار! قاچاق خانوادگی ارز‌ به‌مبلغ ۱۵۰‌ میلیون ‌دلار!
اقتصادی
چطور فرزند یکی از متهمین با حقوق وزارت کار آپارتمان ۱۱۰متری و خودروی شاسی‌بلند خرید؟! روز گذشته دادگاه رسیدگی به تعدادی از متهمین پرونده اخلال ارزی به ریاست قاضی موحد برگزار شد. پرونده‌ای که متهمین آن به قاچاق عمده ارز به مبلغ ۱۵۰‌میلیون دلار متهم هستند. اسامی ‌متهمین از این…