برچسب: فیلم های جیمزباند

حضور احتمالی تام هاردی در جیمزباند جدید حضور احتمالی تام هاردی در جیمزباند جدید
فرهنگی
هنوز چند ماهی به آغاز اکران «زمانی برای مردن» آخرین سری فیلم های جیمز باند باقی مانده است و دنیل کریگ ۵۲ ساله چندین بار گفته که این فیلم آخرین حضور او به عنوان مامور ۰۰۷ خواهد بود. در این شرایط بازار شایعات جایگزین کریگ هم بسیار داغ بوده و…