برچسب: فیبریلاسیون دهلیزی

امان از دست آریتمی امان از دست آریتمی
سلامت و زندگی
ضربان غیرعادی قلب چه عواقبی در پی دارد؟...