برچسب: فيام ماجرای نیمروز

حواشی حضور بهنوش طباطبایی در اکران ماجرای نیمروز حواشی حضور بهنوش طباطبایی در اکران ماجرای نیمروز
فرهنگی
وحید سعیدی | فضولی، تفحص ، سرک کشیدن به زندگی خصوصی این و آن شده شغل روزمره مان. البته که مدتی است پا را فراتر از این گذاشتیم و فحاشی و قضاوت هم چاشنی رفتار روزمره مان کردیم. این وضعیت کنونی خیلی از مردمان این روزگار ماست. هر روز دنبال…...