برچسب: فناوری هسته‌ای

گزارش نشریه امریکایی درباره قدرت موشکی ایران گزارش نشریه امریکایی درباره قدرت موشکی ایران
سیاسی
ایلنا نوشت: نشریه نشنال اینترست در گزارشی به قدرت موشکی ایران پرداخت. اگر جنگی با ایران روی دهد،‌ موشک‌های این کشور دردسری واقعی برای پایگاه‌ها و ناوهای هواپیمابر آمریکایی محسوب می شود. روند توسعه موشک‌های تهران رو به پیشرفت است و اگر ایران احساس نیاز به استفاده از آنها بکند،…...