برچسب: فلفل تند

رکورد فلفل خوردن در یک دقیقه رکورد فلفل خوردن در یک دقیقه
گوناگون
فلفل تند بهوت جولوکیا: این فلفل‌ها رسما تندترین فلفل‌های موجود در جهان بودند. نام این فلفل به عنوان تندترین فلفل در کتاب رکوردهای گینس در سال ۲۰۰۶ به ثبت رسید، هر چند بعدها  جایگاه خود را در رده‌ی اول از دست داد....