برچسب: فرماندار شهرقدس

فرماندار شهر قدس تهران: من دستور تیر دادم فرماندار شهر قدس تهران: من دستور تیر دادم
سیاسی
نورنیوز بخشی از مصاحبه روزنامه ایران با فرماندار شهر قدس را بریده و منتشر کرده است که در آن لیلا واثقی درباره ورود چند نفر به داخل فرمانداری سخن می گوید. اگرچه نیروی انتظامی از بالا این افراد را نمی زد اما به ماموران گفته بوده هر آشوبگری که وارد…