برچسب: فردین بازی

فردین بازی لهستانی‌ها برای راننده کامیون ایرانی فردین بازی لهستانی‌ها برای راننده کامیون ایرانی
جهان
فردین کاظمی، راننده اهل خوی که سال‌هاست در مسیرهای ترانزیت میان ایران و اروپا با کامیونش بار می‌برد، چند روز پیش در جاده‌ای در لهستان مجبور شد به‌علت کهنگی و خرابی کامیونش در کنار جاده توقف کند. کامیون قدیمی کاظمی از نوع اینترنشنال ۹۶۷۰ آمریکایی است که دست کم ۳۰سال…