برچسب: فرار محمدرضا شاه

روزگار شاه بعد از ترک ایران چطور گذشت؟ روزگار شاه بعد از ترک ایران چطور گذشت؟
اجتماعی
روز پنجم مردادماه سال ۱۳۵۹، بالاخره مرگ به سراغ محمدرضاپهلوی آمد؛ این هم از عجایب روزگار بود که او، درست یک روز پس از سالروز مرگ پدرش، رضاشاه، بمیرد. آخرین روزهای زندگی محمدرضا شاه شاه روزهای آخر عمرش را در مصر گذراند؛ اما پیش از آن، دورانی سخت و تحقیرآمیز…