برچسب: فحش

فصل خوبِ فحش‌دادن! فصل خوبِ فحش‌دادن!
اجتماعی
احسان محمدی- انکار خشم سرگردان در فضای این روزها خطاست. انکار هر حقیقی خطاست. مثل کسی که مقابل پذیرش بیماری‌اش مقاومت می‌کند و تنها فایده این کار، دادن فرصت به بیماری برای عمیق‌تر و وسیع‌تر شدن است. برای اینکه در سلول‌های تکثیر شود و برای درمان دیرتر شود. وقتی آدم‌ها…