برچسب: غپینو

بلعیده‌ شدن غول دو هزار میلیارد ریالی صنعت کنسرو بلعیده‌ شدن غول دو هزار میلیارد ریالی صنعت کنسرو
اقتصادی
روزنامه هفت صبح، فرید عطارزاده | کارخانه «کشت و صنعت ماریان» که تولیدکننده محصولات «چاشنی» است، توسط شرکت مینو خریداری شد. این خبر را «علیرضا عباسیانفر» مدیرعامل گروه صنعتی مینو داده و ارزش این خرید را در حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال عنوان کرده است. خبری شوکه کننده…