برچسب: غندالي

جلسه سری امامی و حاجیان و غندالی جلسه سری امامی و حاجیان و غندالی
اقتصادی
در جلسه نهم دادگاه رسیدگی به پرونده محمد امامی فرصت دفاع به متهمی به نام مهدی محمدی رسید که نقش مهمی در توزیع رشوه‌ها و هدایای محمد امامی مثل ساعت‌های سوئیسی و لکسوس و ملک نیاوران و ... به غندالی رئیس وقت صندوق ذخیره فرهنگیان و همسر دومش فاطمه شامانی…