برچسب: عوارض عدم تامین آب مورد نیاز بدن

کاهش عمر با ۸ عادت روزانه! کاهش عمر با ۸ عادت روزانه!
سلامت و زندگی
بیشتر ما می دانیم که عاداتی مانند سیگار کشیدن یا ورزش نکردن می توانند به سلامتمان آسیب برسانند اما برخی عادات روزانه دیگر نیز وجود دارند که ممکن است کمتر مورد توجه قرار گرفته اما آثار منفی مشابه بر سلامت و طول عمر انسان داشته باشند. عادت های بد برای…