برچسب: عوارض عبور از بزرگراه‌های شهری

احتمال پولی شدن عبور از بزرگراه‌های تهران احتمال پولی شدن عبور از بزرگراه‌های تهران
اجتماعی
معاون شهرداری تهران می گوید مدل اخذ عوارض برای عبور از بزرگراه های تهران در برخی از شهرها و کشورها انجام می شود و احتمال دارد با وجود پیشنهاد شهرداری تهران و تصویب شورای شهر، این مدل در تهران هم اجرایی شود. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معاون فنی و عمرانی…