برچسب: عوارض خوابیدن روی زمین

خوابیدن روی زمین ممنوع! خوابیدن روی زمین ممنوع!
سلامت و زندگی
بسیاری از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها بر اساس عقاید و باور های نادرست خوابیدن روی زمین را امری لازم و ضروری می دانند به گونه ای که اگر به مدت چند روز روی تخت بخوابند کمر درد و پا درد گریبانگیرشان خواهد شد. اما جالب است بدانید که…