برچسب: عنایت آزغ

داستان قهرمان ‌رامهرمزی آتش‌سوزی کلینیک سینا ‌‌ داستان قهرمان ‌رامهرمزی آتش‌سوزی کلینیک سینا ‌‌
اجتماعی
روزنامه هفت صبح | ماجرای تلخ حادثه آتش‌سوزی کلینیک سینا یک قهرمان داشت. عنایت آزغ، جوان دستفروشی که به دل آتش زد و ۱۱زن و یک کودک را نجات داد. این جوان لر ۲۹ساله اهل رامهرمز استان خوزستان و روستای ابوالفارس است. چندسال پیش به امید پیداکردن شغل راهی پایتخت…