برچسب: علی امیری‌راد

سخنان فرماندار تنها شهر ‌جنگ‌زده ایران سخنان فرماندار تنها شهر ‌جنگ‌زده ایران
سیاسی
شهرستان خداآفرین در مرز آذربایجان شرقی با منطقه محل نزاع اخیر بین آذربایجان و ارمنستان، در جریان جنگ اخیر خسارت‌هایی دید. روز گذشته فرماندار این شهر با مهر مصاحبه کرد و در این خصوص توضیحاتی داد. سخنان علی امیری‌راد، فرماندار تنها شهر جنگ‌زده فعلی ایران را بخوانید: به بار آمدن…