برچسب: علیرضا شریفی یزدی

چرا «تتلو» صاحب ۱۶میلیون کامنت شد؟ چرا «تتلو» صاحب ۱۶میلیون کامنت شد؟
فرهنگی
یک جامعه شناس عقیده دارد که به دلیل مشکلات اجتماعی که جامعه امروز ایران درگیر آن است، حتی اگر همین امروز یکی مانند تتلو را حذف کنیم، جامعه ما فردا چند نمونه دیگر آن را می سازد. علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه در تحلیل ماجرای اخیر…