برچسب: عفونت مثانه

چرا باید آب را ناشتا نوشید؟ چرا باید آب را ناشتا نوشید؟
سلامت و زندگی
برنا نوشت: نوشیدن آب ولرم با معده خالی و هنگام بیدارشدن از خواب سحرگاهی بهترین و طبیعی ترین راه درمان برای بیماری هاست ،این روش سنتی مردم ژاپن برای سالم ماندن و طول عمرشان است به این دلیل که کتب قدیمی ثابت می کند مردم ژاپنی از دیرباز بر این…