برچسب: عروس پاکستانی

استفاده از گوجه فرنگی به جای جواهرات عروسی استفاده از گوجه فرنگی به جای جواهرات عروسی
گوناگون
انتخاب نوشت: قیمت گوجه فرنگی شاهد افزایش شدیدی در پاکستان است. این افزایش قیمت بی سابقه توجه بسیاری را به خود جلب کرده و رسانه ای شده است. اکنون یک عروس جوان با رفتار جالب خود سعی کرده توجه رسانه ها را به قیمت بالای گوجه جلب کند. او در…