برچسب: عربستان، اقامت در عربستان

فروش اقامت در عربستان فروش اقامت در عربستان
جهان
ایرنا: عربستان سعودی فروش اقامت را در این کشور آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، مرکز طرح ویژه اقامت در عربستان سعودی اعلام کرد که ۷۳ تبعه خارجی از ۱۹ کشور توانستند با پرداخت ۸۰۰ هزار ریال (حدود ۲۱۳ هزار دلار) و ۱۰۰ هزار ریال (حدود ۲۶ هزار دلار) به…