برچسب: عذرخواهی بیش از حد

۱۰ نشانه برای اینکه شما زیادی عذرخواهی می‌کنید! ۱۰ نشانه برای اینکه شما زیادی عذرخواهی می‌کنید!
سلامت و زندگی
روانشناسان می‌گویند عذرخواهی بیش از حد، یک الگوی عادت بین فردی است که ریشه در احساس احترام کم، کمال‌گرایی و ترس از قطع شدن ارتباط دارد. اگر نگران این وضعیت هستید و نمی‌دانید که آیا بیش از حد عذرخواهی می‌کنید یا نه، به نشانه‌هایی که می‌گویند شما بیش از حد…