برچسب: ظرفیت سدها

چند درصد ظرفیت سدها پر از آب است؟ چند درصد ظرفیت سدها پر از آب است؟
اجتماعی
تسنیم نوشت: در حال حاضر بیش از ۵۲ درصد از ظرفیت سدهای کشور پر است و ۴۸ درصد از ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی است. مجموع ظرفیت مخازن سدهای ایران ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب است. در حال حاضر از این رقم، ۲۶ میلیارد و ۴۹۰ میلیون مترمکعب پر…