برچسب: طوفان سیارا

مقاومت در مقابل طوفان سیارا مقاومت در مقابل طوفان سیارا
گوناگون
طوفان سیارا روز یکشنبه سواحل هلند را در نوردید. یک شاهد عینی تصویری را از وزش باد شدید در ساحل ثبت کرده است. این طوفان یکشنبه همزمان به سه کشور فرانسه، بلژیک و هلند رسید و مقامات بسیاری از نقاط اروپا نسبت به وزش بادهای شدید و جاری شدن سیل…