برچسب: طرح «مدیریت مصرف سوخت»

چه کسانی یارانه معیشتی گرفتند؟ چه کسانی یارانه معیشتی گرفتند؟
اقتصادی
با اجرای طرح «مدیریت مصرف سوخت» و افزایش نرخ بنزین، درکنار یارانه نقدی که ماهانه به حدود ۷۸ میلیون نفر تعلق می‌گیرد، از آبان ماه امسال یارانه معیشتی نیز قرار است به حساب ۶۰ میلیون ایرانی که در هفت دهک پایین درآمدی هستند، پرداخت شود. به گزارش روزنامه ایران، بنابر…