برچسب: طرح اقتدار

تخریب ‌در منازل، ‌شیوه سرقت‌ سارقان نازی‌آباد تخریب ‌در منازل، ‌شیوه سرقت‌ سارقان نازی‌آباد
اجتماعی
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اجرای مرحله نخست طرح اقتدار در تهران بزرگ، بیان داشت: در این طرح ۵۵۷ نفر به دلیل شرارت، درگیری، ضرب و جرح ، تشویش اذهان عمومی دستگیر شدند. سردار حسین رحیمی در اجرای اولین مرحله از طرح اقتدار که صبح دیروز، ۲۰ خردادماه در…