برچسب: صنعت خودرو در ایران و ترکیه

مقایسه وضعیت متفاوت صنعت خودرو در ایران و ترکیه مقایسه وضعیت متفاوت صنعت خودرو در ایران و ترکیه
اقتصادی
طی هفته گذشته خبر تولید محصولات ایران‌خودرو در ترکیه منتشر و البته بلافاصله تکذیب شد. پیش از آن هم احتمال جایگزینی خودروسازان ترک با شریک فرانسوی خودروسازان ایرانی مطرح شده بود‌. خبرهایی که به دلیل تفاوت نقشه راه ترکیه در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی با ما‌، به نظر بعید ‌…